Hlasování o přistoupení dalších zemí k Haagské úmluvě

5.10. 2016Ing. Petr Mach, PhD13x

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))
Schválený text zde

Hlasoval jsem pro.
Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí považuji za užitečný nástroj pro mezinárodní spolupráci zejména v případech smíšených manželství, kdy jeden z rodičů odveze dítě do své původní vlasti. Tímto rozhodnutím se povoluje Rakousku a Rumunsku schválení přistoupení Peru k úmluvě. Je smutné, že na to Rakousko a Rumunsko potřebují souhlas EU.

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))
Schválený text zde

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení a Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))
Schválený text zde

Hlasoval jsem pro i v obou těchto případech.
Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí považuji za užitečný nástroj pro mezinárodní spolupráci zejména v případech smíšených manželství, kdy jeden z rodičů odveze dítě do své původní vlasti. Těmito rozhodnutími se povoluje členským státům schválit přistoupení Kazachstánu a Korejské republiky k úmluvě. Je ale smutné, že na to potřebují členské státy souhlas EU.

Petr Mach 5. října 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom