Hlasování o strategii EU pro mládež

27.10. 2016Ing. Petr Mach, PhD27x

Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Rezoluce říká, „že je důležité vybavit mladé lidi dostatečnými znalostmi o EU a porozuměním tomu, jak funguje, včetně výuky o základních hodnotách EU“. Podle mě je to volání po indoktrinaci mladých lidí jednostrannou ideologií.

Zpráva dále „vyzývá členské státy, aby podněcovaly ženy k odborné přípravě a kariéře v odvětvích, v nichž jsou zastoupeny málo“. Podle mě mají vlády nechat na lidech, pro jaké povolání se rozhodnou a nemají cpát lidi určitého pohlaví do oborů, kam nechtějí. Rezoluce tvrdí, že „míra nezaměstnanosti se výrazně snižuje, jakmile stoupá úroveň dosaženého vzdělání, a že je proto nezbytné podporovat příležitosti vyššího vzdělávání pro mladé lidi v EU a investovat do nich“. To je podle mě hloupé a nebezpečné tvrzení, které dělá z mladých lidí po celé EU nezaměstnané bakaláře.

Nesouhlasím ani s výzvou: „aby členské státy podporovaly mladé lidí v začátku jejich nezávislého života a zařizování vlastních rodin pomocí příspěvků na bydlení.“ Myslím si naopak, že místo toho, aby stát dělal z mladých lidí závislé na dávkách, je lepší snížit daně.

Petr Mach 27. října 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom