Hlasování o volném obchodu s Uzbekistánem a jihoamerickými státy

23.12. 2016Ing. Petr Mach, PhD37x

Legislativní usnesení EP o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) (Souhlas)
Schválený text zde

Legislativní usnesení EP k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) (Souhlas)
Schválený text zde

V obou případech jsem hlasoval pro.
Jsem pro odstraňování cel a bariér pro obchod s textilem mezi EU a Uzbekistánem. Volný obchod považuji za prospěšný pro obě strany.

Druhá dohoda znamená souhlas s přistoupením Ekvádoru k dohodě o uvolnění obchodu mezi EU a jihoamerickými státy. Podporuji to, aby EU a Ekvádor mohly bez cel obchodovat se zbožím a službami.

Petr Mach 14. prosince 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom