Hlasování o vztazích EU s Tuniskem

14.9. 2016Ing. Petr Mach, PhD18x

Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu
Zpráva: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou, aby členské státy uvolnily „značné finanční prostředky“ na pomoc Tunisku. Zastávám zásadu „Trade, not Aid“, tedy že je lepší mít s Tuniskem volný obchod, než mu posílat milodary. Nesouhlasím ani s výzvou k podpoře „genderově vyvážených politik“, Tunisko si musí dojít samo k rovnoprávnosti mužů a žen. „Genderově vyvážené politiky“ v podobě kvót považuji za politiky mylné, které Tunisku nepomůžou a s rovností před zákonem nemají nic společného.

Petr Mach 14. září 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom