Hlasování o Zprávě o nových nástrojích pro územní rozvoj

Zpráva o nových nástrojích pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020: Integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj
Zpráva: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

HLASOVAL JSEM PROTI
Je to zbytečná zpráva plná otřepaných frází a výzev k aktivistické dotační a daňové politice. Podle zprávy „nezaměstnanost mladých lidí je nejtíživějším problémem členských států společně s nedostatečným financováním malých a středních podniků“.

Zpráva také „zdůrazňuje, že strategie místního a územního rozvoje musí tyto problémy řešit jako jednu ze svých priorit; vyzývá místní a regionální orgány, aby v zájmu podpory zaměstnanosti a meziregionální mobility mladých lidí zavedly daňové a další pobídky a aby v partnerství s institucemi odborné přípravy stavěly do popředí odbornou přípravu“.

EU podle mě nemá mluvit do hospodářské politiky jednotlivých zemí. Než zavádět speciální pobídky a programy pro malé a střední podniky, je podle mě lepší mít obecně nízké daně a omezenou byrokracii.

Petr Mach, 10. 5. 2016

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom