Několik hlasování o rozpočtu EU (zprávy za rok 2014)

100 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
Zpráva:  Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tímto plýtvavým rozpočtem, kdy jsou velké prostředky daňových poplatníků rozhazovány bez rozmyslu a na spousty zbytečných projektů a úřadů. Hlasoval jsem pouze pro dílčí věci, jako kritiku Komise za neposkytování informací nebo žádost úřadu OLAF o větší transparentnost, nakonec jsem ale hlasoval proti celku.

149 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva:  Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Hlasoval jsem proti. Evropský rozvojový fond žije jen z peněz daňových poplatníků, což ostatně zmiňuje i tato zpráva. Lépe než vzít lidem jejich peníze a dále je přerozdělovat, je nechat lidem tyto daně a nechat na jejich uvážení, jak se svými vlastními penězi naloží.

101 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva:  Markus Pieper (A8-0135/2016)

Hlasoval jsem proti. Evropský parlament patří k rozhazovačným institucím EU. Pokusil jsem se zmírnit plýtvání prostředky alespoň hlasováním pro zrušení ceny Lux, zmražení poslaneckých náhrad nebo zrušením příspěvku pro Evropské strany a instituty. Celkově jsem byl proti zprávě.

103 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva:  Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

Hlasoval jsem proti. Evropský soudní dvůr považuji za symbol odebrání suverenity členským státům. EU nemá mít právní systém nadřazený a vymáhaný mimo suverénní státy.

104 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr

Zdržel jsem se, jelikož účetní dvůr je schopen poukazovat na netransparentnost a nedostatky v rozpočtu. Považuji účetní dvůr za instituci, která nemá respekt ani u EU samotné, o čemž svědčí mnohanásobné neschválení rozpočtu, zejména rozdělování dotací. Ze strany EU k žádné reflexi nedochází.

105 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva:  Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s penězi pro orgán, který s EU jedná o sociálních systémech. Toto by vždy mělo být doménou národních států a nikoliv jednotného vnucování všem prostřednictvím Komise. Nesouhlasím také s částí návrhu, která říká, že EHSV se má vice propagovat v sociálních médiích.

106 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva:  Monica Macovei (A8-0132/2016)

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s rozpočtem pro Výborem regionů. Výbor by nebyl třeba, kdyby EU nevytvářela předpisy, které jsou postaveny nad národní právní systémy.

109 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s navýšením rozpočtu pro Evropskou službu pro vnější činnost. Jde o plýtvání penězi občanů.

108 Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva:  Monica Macovei (A8-0109/2016)

Hlasoval jsem proti. Evropského inspektora ochrany údajů vnímám jako schizofrenii EU, která jinak soukromí občanů vůbec nerespektuje. Ať již jde o finanční transakce, bankovní účty, sledování internetu nebo evidence leteckých pasažérů. Hlasoval jsem proti.

114 Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva:  Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s existencí této agentury. Životní prostředí by mělo být chráněno, ovšem na základě domluv mezi státy, nikoli prostřednictvím úřadu za 52 milionů euro.

72 Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014
Zpráva:  Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Hlasoval jsem proti. Rozhodně nesouhlasím s rozpočtem EIB a jejím celkovým smyslem. Ekonomiku nelze stavět na tom, že jedněm budou peníze odčerpány a druhým přerozděleny. Pracovní místa, která na jedné straně budou zachována, se na druhé straně ztratí. Nesouhlasím se zprávou, že tento systém znamená tvorbu pracovních míst.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom