Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/007

25.2. 2016Ing. Petr Mach, PhD17x

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass (A8-0029/2016 – Tomáš Zdechovský)

Jsem zásadně proti tomuto přerozdělování peněz. Co toto přerozdělování činí ještě horším, je fakt, že jde o důsledek běžné aktivity na volném trhu, kdy se některá odvětví musí přesunout do zemí s efektivnější výrobou, a také to, že peníze směřují do Belgie – bohatého členského s velmi štědrou sociální sítí.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom