Blokování přijetí eura – postoj Rady

Jakmile bude členský stát splňovat podmínky pro zavedení eura, navrhne Komise Radě zrušení „dočasné“ výjimky v souladu s článkem 140 SFEU?

Může podle čl. 140 odst. 3 SFEU podle názoru Rady členský stát svým opakovaným hlasováním proti přijetí rozhodnutí stanovujícího přepočítavací koeficient zcela zablokovat zavedení eura?

Jak by Rada postupovala, pokud by členský stát takto jednal?


Odpověď (19. října 2015)

Rada v souladu se zavedenou praxí zásadně neodpovídá na hypotetické otázky.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom