Blokování přijetí eura

V odpovědi na moji předešlou otázku odpověděla Komise, že jakmile bude členský stát splňovat podmínky pro zavedení eura, navrhne Komise Radě zrušení „dočasné“ výjimky v souladu s článkem 140 SFEU.

V odpovědi na moji další otázku pak Komise uvedla, že při stanovování přepočítacího koeficientu podle čl. 140 odst. 3 SFEU nemůže členský stát, jemuž se ruší výjimka, zablokovat jednomyslnost hlasování zdržením se. Může však podle názoru Komise členský stát svým opakovaným hlasováním proti přijetí rozhodnutí stanovujícího přepočítávací koeficient zcela zablokovat zavedení eura?

Pokud by členský stát takto jednal, považovala by Komise takové jednání za obcházení unijního práva, které by mohlo vést k iniciování řízení o porušení Smluv ze strany Komise?


Odpověď pana Moscoviciho jménem Komise (8. května 2015)

Komise odkazuje na své odpovědi na předchozí otázky váženého pana poslance týkající se tohoto tématu a ráda by navíc zdůraznila, že nemůže spekulovat o možném volebním chování členského státu.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom