Cookies

Směrnice 2009/136/ES způsobila, že návštěvníci internetových stránek jsou opakovaně obtěžováni žádostí o udělení souhlasu s tím, že dané weby používají cookies.

Nedomnívá se Komise, že za dobu účinnosti této směrnice se už uživatelé poučili o využití cookies na internetu a že je tedy možné tuto povinnost zrušit a zpříjemnit občanům používání internetu?


Odpověď komisaře Oettingera jménem Komise

Ustanovení čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích[1] se vztahuje nejen na používání a přijímání cookies, ale také na veškeré informace (např. obrázky, e-mailové zprávy, seznamy kontaktů), které uživatelé mohou mít uloženy ve svých koncových zařízeních (např. mobilních telefonech, počítačích, tabletech). Účelem uvedeného ustanovení je posílit postavení uživatelů a chránit je, a to tak, že než může kdokoli získat přístup k takovým informacím nebo uložit jiné informace do koncového zařízení uživatele, musí si vyžádat jeho informovaný souhlas.

Komise prozatím nemá údaje o informovanosti spotřebitelů ohledně používání cookies internetovými stránkami. Nicméně průzkum Eurostatu v roce 2015 o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jednotlivci („ICT usage by Households and Individuals“) zahrnuje dvě otázky o cookies, konkrétně o znalostech uživatelů o cookies, pokud jde o vytváření profilů jednotlivých uživatelů a zobrazování cílené reklamy, a o tom, zda uživatelé mění nastavení prohlížeče, aby omezili množství cookies ve svém počítači. Výsledky budou k dispozici koncem prosince 2015.

Jak pan možná ví, Komise provede přezkum směrnice o soukromí a elektronických komunikacích po přijetí navrhovaného nařízení o ochraně údajů[2]. Vznesená otázka bude při tomto přezkumu projednána s ohledem na výsledky výše uvedeného průzkumu Eurostatu.

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnice 2009/136/ES.

[2] Pověřovací dopis předsedy Junckera komisaři Oettingerovi, http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger_en.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom