Jaderná energie

Vidí Evropská komise jadernou energii stále jako jednu z klíčových pro zajištění energetické bezpečnosti v EU?


Odpověď Ariase Cañeteho jménem Komise (15. října 2015)

Jak je uvedeno ve sdělení Komise o evropské strategii energetické bezpečnosti(1) z května 2014, elektřina vyráběná v jaderných elektrárnách hraje důležitou úlohu při zajištění energetické bezpečnosti EU. Zároveň je z článku 194 Smlouvy o fungování Evropské unie zřejmé, že je na členských státech, aby rozhodly, zda tuto možnost využijí. Úkolem EU je především zajistit, aby byly uplatňovány nejvyšší standardy v oblasti zabezpečení a bezpečnosti.

V Evropské unii se prostřednictvím jaderné energie vyrábí více než čtvrtina elektřiny a více než polovina elektřiny s nízkými emisemi uhlíku. Průmysl EU je s to zajistit většinu produktů a služeb potřebných k provozování evropských jaderných elektráren. Nicméně většina přírodního uranu používaného jako palivo se těží mimo EU, přestože velká část pochází ze zemí, jako je Kanada a Austrálie, u nichž ohledně bezpečnosti dodávek nechováme žádné obavy nebo je máme jen v omezené míře. V rámcové strategii pro energetickou unii(2) se zdůrazňuje význam další diverzifikace dodávek jaderného paliva a Komise bude tento směr i nadále podporovat.

[1] COM(2014) 330 final.

[2] http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom