Minimální mzda v Německu II – kabotáž

11.2. 2015Ing. Petr Mach, PhD21x

1. ledna začal v Německu platit zákon o minimální mzdě (MiLoG).[1] Podle nejnovějšího vývoje se německá vláda rozhodla nevymáhat nařízení daného zákona, dokud trvá pilotní řízení o souladu s evropským právem.[2]

Spolková republika Německo však nadále trvá na minimální mzdě u mezinárodních přeprav s místem nakládky či vykládky v Německu (tj. například přepravy z Česka do Německa) a u kabotáží (přepravy cizím dopravcem s místem nakládky i vykládky v Německu). Hodlá Komise spustit pilotní řízení o souladu německého a unijního práva i v této věci?

Volný pohyb zboží a služeb je pilířem Evropské unie a vyplývá přímo ze Smluv. Nedomnívá se Komise, že toto ustanovení německého zákona volný pohyb zboží a služeb porušuje?

[1] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/milog/gesamt.pdf

[2] http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/2015-01-30-interismloesung-ml-im-reinen-lkw-transitverkehr.html


Odpověď Violety Bulcové jménem Komise (19. března 2015)
Otázky k písemnému zodpovězení: E-001382/15, E-002271/15

Komise si dovoluje odkázat pana poslance na svoji odpověď na písemné otázky E-010081/2014, P-010809/2014E-010749/2014.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom