Minimální mzda v Německu

Dne 1. ledna 2015 začal v Německu platit zákon o minimální mzdě (MiLoG).[1] Podle něj by zřejmě měli čeští zaměstnavatelé např. v kamionové nebo autobusové dopravě platit německou minimální mzdu, která je čtyřikrát vyšší než česká minimální mzda a dvakrát vyšší než česká průměrná mzda. To odporuje českému zákoníku práce, podle kterého by měla být obdobná práce u jednoho zaměstnavatele honorována stejně.

Zda se zákon skutečně vztahuje i na české firmy, není jasné, neboť německé ministerstvo práce neodpovědělo ani českým ministerstvům, a firmy proto musí fungovat v právní nejistotě.

Je proti základním zásadám politiky EU, aby dopravce z jednoho členského státu musel každý vjezd vozidla a dobu jízdy po území druhého členského státu dopředu hlásit spolu s osobními údaji řidiče a následně vedl oddělenou evidenci pracovní doby pro každý členský stát. To je obrovská administrativní zátěž i bez ohledu na těžko pochopitelné právo německých úřadů vyžádat si kdykoliv od kteréhokoliv českého dopravce v německém jazyce doklady o evidenci pracovní doby a vyplacené mzdě. Za nesplnění hrozí sankce až do výše 500 000 EUR.

Přes 85 % českých dopravců jsou malí dopravci s flotilou do 5 vozů, pro které jsou administrativní náklady spojené se zákonem MiLoG obzvláště tíživé.

Volný pohyb zboží a služeb je pilířem Evropské unie a vyplývá přímo ze Smluv. Nedomnívá se Komise, že toto ustanovení německého zákona volný pohyb zboží a služeb porušuje?

[1] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/milog/gesamt.pdf


Odpověď Violety Bulcové jménem Komise (24. února 2015)

Otázky k písemnému zodpovězení :E-001248/15 , E-000020/15 , E-001210/15 , P-000564/15 , P-001560/15 , E-000957/15 , P-000200/15 , P-000350/15 , E-000932/15 , P-001772/15 , E-000705/15 , E-000847/15 , P-000272/15 , E-001427/15 , E-000518/15 , E-001010/15 , E-000432/15 , E-001418/15 , P-001036/15 , P-001035/15 , E-000128/15 , P-000310/15 , E-000855/15 , E-000430/15 , P-000457/15 , E-000838/15 , P-000563/15 , P-000686/15 , P-000907/15

Komise si dovoluje odkázat pana poslance na svoji odpověď na písemné otázky E-010081/2014, P-010809/2014E-010749/2014.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom