Postoj Komise k členství v Evropském hospodářském prostoru

Jaký je postoj Komise pro případ, že některý členský stát opustí Evropskou unii podle čl. 50 Smlouvy o EU, co se týče jeho členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP)? Zaniká členskému státu vystoupením z Evropské unie i jeho členství v Evropském hospodářském prostoru, nebo je každý členský stát také smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru a po vystoupení z EU je nadále členem EHP?

Vidí Komise nějaký rozdíl mezi členskými státy, jako je Velká Británie, která podepisovala Dohodu o EHP zvlášť, a státy, jako je Česká republika, která se stala členem EHP přistoupením k EU?

Odpověď předsedy Barrosa jménem Komise

Článek 50 Smlouvy o EU stanoví, že v okamžiku, kdy členský stát oznámí svůj záměr vystoupit z Evropské unie, sjedná Unie s tímto státem dohodu „o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií“. Otázka, zda tento stát, pokud si to přeje, může setrvat v rámci Evropského hospodářského prostoru jako stát ESVO, a nikoli jako členský stát EU, by tedy byla součástí těchto jednání. Nicméně taková pokračující účast tohoto státu v EHP by vyžadovala nejen souhlas Unie a jejích členských států, ale také států ESVO.

Komise se domnívá, že není rozdíl mezi členskými státy, které se ode dne jejich přistoupení k Evropské unii staly smluvními stranami Dohody o EHP a členskými státy, které uvedenou dohodu původně uzavřely.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom