Postoj Komise k euroskeptikům

15.1. 2015Ing. Petr Mach, PhD24x

1. Při slavnostní inauguraci Evropské komise vyzval předseda Evropského soudního dvora Evropskou komisi k boji proti euroskeptikům, jak informuje Daily Telegraph.[1] Jaký je postoj Komise k tomuto vyjádření a hodlá Evropská komise skutečně v následujících pěti letech bojovat proti euroskeptikům, nebo bude respektovat opoziční názor?

2. Je pravda, jak také informoval Daily Telegraph,[2] že vysloužilí evropští komisaři nesmí kritizovat Evropskou unii, jinak jim bude odňata jejich penze?

[1] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/11286233/EU-judge-gives-Jean-Claude-Juncker-the-key-task-of-defeating-Euroscepticism.html
[2] http://www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/4996440/Lord-Mandelson-must-remain-loyal-to-EU-to-guarantee-pension.html


Odpověď předsedy Junckera jménem Komise (31. března 2015)

1. Evropská komise odkazuje v této otázce váženého pana poslance na svou odpověď na otázku k písemnému zodpovězení E-010649-14, paní poslankyně Vicky Maeijerová a pan Marcel de Graaf.

2. Bývalí komisaři mohou svobodně vyjadřovat různé politické názory. Během výkonu své funkce i po jeho ukončení mají navíc povinnosti vyplývající z článku 245 SFEU, zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období a povinnost nevyzrazovat takové informace, které jsou profesním tajemstvím podle článku 339 SFEU.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom