Soulad německých ustanovení o minimální mzdě s evropským právem

29.1. 2015Ing. Petr Mach, PhD18x

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Podle německého zákona s účinností ode dne 1. ledna 2015 nesmí být minimální mzda zaměstnance pracujícího na území Německa nižší než 8,5 EUR na hodinu. To se vztahuje nejen na obyvatele v Německu, ale i na zaměstnance zaměstnavatelů, kteří mají sídlo mimo Německo, např. na dopravce, kteří projíždějí německým územím a pracují pro nerezidentské zaměstnavatele. Podle výše uvedeného zákona musí tito zaměstnavatelé předložit požadované registrační doklady v dostatečném časovém předstihu a výhradně prostřednictvím dceřiné společnosti se sídlem v Německu nebo prostřednictvím oficiálního zástupce, který v Německu bydlí. To zaměstnavatelům z jiných členských států způsobuje dodatečné náklady a administrativní zátěž.

Domnívá se Komise, že je tento zákon v souladu s acquis communautaire? Kterých ustanovení evropského práva se může tento zákon dotknout a kdy Komise zajistí soulad této situace s evropským právem?

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom