Vyjasnění procedury

Může členský stát svým nehlasováním podle čl. 140 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zablokovat stanovení neodvolatelného přepočítacího koeficientu, podle kterého by euro nahradilo měnu státu, kterému byla zrušena výjimka podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování EU? Podle textu Smlouvy je vyžadována jednomyslnost.


Odpověď místopředsedy Dombrovskise jménem Komise

Podle čl. 140 odst. 3 Smlouvy o fungování EU musí Rada neodvolatelně stanovit přepočítací koeficient, podle něhož euro nahradí měnu dotyčného členského státu, jednomyslným rozhodnutím členských států, jejichž měnou je euro, a dotyčného členského státu. Toto ustanovení je nutno číst ve spojení s čl. 238 odst. 4 téže smlouvy, který stanoví, že zdržení se hlasování ze strany některého členského státu není překážkou přijetí usnesení Rady, jež vyžadují jednomyslnost.

Lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Manžel, otec, učitel, ekonom